Spring naar inhoud

Privacyprotocol

Privacyprotocol vrouwenvereniging Dichteren-Wijnbergen

Onze vereniging werkt conform onderstaand privacyprotocol.

Wij verzamelen niet meer gegevens dan voor onze administratie noodzakelijk zijn.

Dat zijn naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en datum begin lidmaatschap.

Deze gegevens zijn nodig voor de organisatie van de verschillende bijeenkomsten en uitstapjes.

Deze gegevens worden mondeling of telefonisch doorgeven aan het bestuur en nooit via de website

Nieuwe leden geven deze gegevens door aan de voorzitter of aan de secretaris van de vereniging. De voorzitter zet deze nieuwe gegevens in haar bestanden. Deze gewijzigde bestanden worden naar de andere bestuursleden gestuurd.

Leden kunnen zich afmelden door dit aan één van de bestuursleden telefonisch of per e-mail door te geven.

Gegevens van leden die vertrokken zijn worden verwijderd.

Mededelingen naar leden per mail worden anoniem via BCC verstuurd.

Leden kunnen hun gegevens laten wijzigen of verwijderen.

Alleen de bestuursleden hebben de beschikking over de namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en datum begin lidmaatschap van de leden.

Deze gegevens worden op de eigen computers van de bestuursleden bewaard.

Wil men niet dat er foto’s op de website komen waar men op staat dan zal men dit aan het bestuur moeten doorgeven. Omdat de vereniging geen lidmaatschapvoorwaarden kent waarin algemene toestemmingsbepalingen staan is het vermelden van voorgaande voldoende.

Wel is er een welkoms brief voor nieuwe leden met wat meer algemene informatie

De leden betalen in september van elk jaar hun contributie via overschrijving. De leden doen dit zelf of laten dit doen. Er wordt niet met acceptgiro’s gewerkt. De penningmeester kan daarom beschikken over de banknummers van de leden maar mag de nummers niet doorgeven aan derden.

De penningmeester regelt de betalingen aan instellingen, personen, organisaties of personen waaraan de vereniging geld verschuldigd is i.v.m. uitstapjes, lezingen, drankjes enz.

De vereniging beschikt over twee banknummers. Één spaarrekening en één voor de directe betalingen. Ook de voorzitter beschikt over een pinpas om betalingen mee te doen.

De vrouwenvereniging is aangesloten bij de Kamer van Koophandel.

De website van de vrouwenvereniging is in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorzien van een SSL Certificaat.

Op deze website worden de namen van de bestuursleden genoemd. Van de voorzitter haar telefoonnummer en van de secretaris tevens het adres en het

e-mailadres van de vereniging. Ook kunnen leden een reactie achterlaten op de website.

Bij het bekijken van de website van de vrouwenvereniging kunnen cookies verschijnen (dit zijn kleine bestanden met informatie over eerder bezochte websites).

Een datalek zal meteen gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (0900-3282535).

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Een datalek is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden of een gestolen geprinte ledenlijst.